Athar Jaber


Athar Jaber is een Nederlands – Iraaks (Rome, °82) kunstenaar gevestigd in Antwerpen, België. 

Steen ligt aan de basis van Athar Jaber zijn oeuvre. Vanuit steen realiseert hij, naast sculpturen, ook een resem aan performances, conceptuele installaties, foto’s en teksten. Een beeldhouwer kan materiaal toevoegen wanneer hij werkt in was of klei terwijl een steenhouwer alleen materiaal kan wegnemen. Door in verschillende landen en steden te hebben vertoefd, versterkte het gevoel van erbij horen, de geografische grenzen overschrijdend. Dit begrip dient als kader voor zijn sculpturen, in een verlangen om een gemeenschappelijke menselijke ervaring te schetsen die cultuur en tijd overstijgt.

Het werk van Athar Jaber werd in vele internationale contexten getoond waarbij de recente tentoonstellingen zich plaatsvonden in Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Cuba en Palestina. Zijn werk bevindt zich in belangrijke particuliere en openbare collecties waaronder UN Art Collection in Italië, de Barjeel Art Foundation in VAE alsook het Nationaal Museum van Schone Kunsten van Havana, Cuba, het Nationaal Museum van Lubumbashi, DRC, het Palestijns Museum in Birzet, Palestina en het SMAK in Gent. Zijn kunstwerken waren ook te zien op de Triënnale in Brugge in 2021. Tot 2022 was Athar Jaber universitair docent aan de RAFA (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen), alsook doctoreerde hij in 2021 in Beeldende Kunsten bij Universiteit Antwerpen.


Download hier de brochure Athar Jaber

Wat heeft de kunstenaar zelf te vertellen?
Luister naar Athar zijn verhaal:

"Sous le pavés, la plage!" 
 “Je t'aime! Oh! dites-le avec des pavés!"


Men kan stellen dat de eerste stap naar beschaving is, de wilde natuur domesticeren en omvormen tot een goed georganiseerd geheel. De stadsmuren fungeren als verticale barrières die beschermen tegen de externe dreiging. Op een minder zichtbaar niveau wordt de beschaafde samenleving ook beschermd door een horizontale barrière: bestrating. Zoals blijkt uit de hoeveelheid wegonderhoud die we tegenkomen, om te voorkomen dat onkruid het beschaafde landschap overneemt, dient een goed onderhouden straatplaveisel bij te dragen aan de maatschappelijke orde. Orde is niet natuurlijk, orde moet gecreëerd en opgelegd worden.

 Als bestrating kan worden gezien als een symboliek van het onzichtbare geweld dat wordt afgedwongen om orde te handhaven, is het opmerkelijk dat zoveel protesten worden gesymboliseerd door het verwijderen en gooien van diezelfde straatstenen. Het onzichtbare structureel geweld. De slogan van de protesten in Parijs in 1968 vatte de beweging over verstedelijking en de moderne samenleving zowel letterlijk als metaforisch samen: "Sous le pavés, la plage!". Daarmee werd duidelijk gewezen op de natuur die - zowel letterlijk als figuurlijk - wordt onderdrukt onder het kunstmatige fundament van de verstedelijkte ontwikkeling. Een andere populaire slogan begeleidde de actie van het gooien van straatstenen: “Je t'aime! Oh! dites-le avec des pavés!". Het lijkt erop dat de slogan beweert op ironische wijze de agressieve daad van het gooien van een steen te herinterpreteren als een uiting van liefde, met twee tegengestelde ontvangers van de boodschap: enerzijds de politie, anderzijds de vrijheid die de stenengooiers zo hartstochtelijk trachtten te beschermen.


Wil je meer info over dit werk of andere kunstwerken? Contacteer ons.

Splits e-mailadressen met een komma.